KADRA TRENERSKA

Kulbacka Magdalena
Kawickaja –Górecka Olga
Rawicka Aleksandra
Antropik Kinga
Tkaczuk-Inagaki Katarzyna
Kliszewicz Aleksandra
Grzeczyńska Weronika – pomoc trenera
 
Włodarczyk – Hanl Barbara (choreograf)