KADRA TRENERSKA

PREZES KLUBU:
Biernat Grażyna


SĘDZINY:
Biernat Grażyna
Kulbacka Magdalena


TRENERZY:
Kulbacka Magdalena
Kawickaja –Górecka Olga
Rawicka Aleksandra
Antropik Kinga
Tkaczuk-Inagaki Katarzyna
Kliszewicz Aleksandra
Grzeczyńska Weronika


CHOREOGRAF:
Włodarska – Hanl Barbara