WIOSENNY NABÓR

Od 2 marca możemy przyjąć do naszego klubu: zawodniczki 4-5, 6-7, 8 lat i starsze.

W każdej grupie po 3 dziewczynki.  

 

Zajęcia wg planu (zakładka PLAN ZAJĘĆ). 

 

ZAPRASZAMY ☺️