Wielki Piątek

Drodzy rodzice!

Pracujemy normalnie do 14.04 tj. czwartek. Piątek 15.04 – szkoła zamknięta. Spotykamy się 19.04 (wtorek)po świętach.

Dodatkowy obowiązkowy trening dla zawodniczek z grup wyczynowych odbędzie się 20.04.2022r w środę w godzinach 17.30-20.00.

Z poważaniem Grażyna Biernat