Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 na terenie obiektów sportowych w SP 55 w Szczecinie

Hala sportowa i salki gimnastyczne:


1. Przed wejściem na teren obiektów sportowych dezynfekujemy ręce przy portierni.


2. Obowiązkowo wchodzimy w maseczkach. Po wejściu na halę lub salkę osłonę zdejmujemy. Przy wychodzeniu z hali każdorazowo należy zasłonić maseczką usta i nos.


3. Bezwzględny zakaz wchodzenia na teren obiektów sportowych z objawami jakiejkolwiek infekcji, a przede wszystkim dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.


4. Na korytarzach obiektów sportowych nie ma możliwości oczekiwania na dziecko. Odprowadza i przyprowadza dziecko tylko 1 osoba. Dzieci przychodzą w określonym czasie na zajęcia wg planu /nie przychodzimy dużo wcześniej i nie spóźniamy się./


5. Opiekunowie przyprowadzający dzieci muszą zachować dystans min 1,5 m od kolejnego opiekuna. Dystans również obowiązuje w stosunku do pracowników szkoły.


6. Sprzęt sportowy /obręcze i skakanki/ po każdych zajęciach dezynfekujemy-robi to organizator zajęć. Nie pozostawiamy własnego sprzętu na terenie szkoły /kantorek, szatnia/.


7. Na hali sportowej trenujemy na dywanach. Dywany będą regularnie odkurzane i dezynfekowane przez zainteresowane osoby. Dywany będą po każdych zajęciach starannie zwijane i pozostawione w wyznaczonym miejscu. Zwinięte będą przykryte zakupioną plandeką i zabezpieczone siatką.


8. Na salce 135 dywanów nie ma. Trenujemy na karimatach – każde dziecko przynosi własną. Po zajęciach zabiera do domu. Nie ma możliwości pozostawienia na terenie szkoły.


9. Szatnie są w ograniczonej ilości dzieci.Wszystkie klucze od szatni pozostawiamy w jednym wyznaczonym miejscu. Po opuszczeniu szatni opiekunowie niezwłocznie klucze oddają do szatni /max 15 min od zakończenia zajęć/
Szatnia 132- 12 osób
Szatnia 133 -12 osób
Szatnia 142- 10 osób
Szatnia 145 -10 osób
Szatnia 149 -10 osób
Szatnia 152 – 10 osób
Szatnie przydzielają trenerzy prowadzący zajęcia.


10. Wszyscy rodzice-opiekunowie są zobowiązani do przyniesienia wypełnionego i podpisanego dokumentu dla każdego dziecka. (regulamin i oświadczenie)
http://www.blekitna.info/regulamin-i-oswiadczenie/


11. Obowiązek posiadania danych dzieci przebywających na terenie hali i salek jest potrzebny w razie jakiejkolwiek potrzeby. Wówczas natychmiast zawiadamiamy rodziców lub opiekunów z prośbą o zabranie dziecka.

Procedury muszą być bezwzględnie przestrzegane od dnia 7.09.2020 r.