TARCZA

Drodzy rodzice! 

Informacja z Ministerstwa Sportu odnośnie sytuacji kubów sportowych nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – TO MY

Według informacji tarcza w swych postanowieniach nie dotyczy klubów sportowych, więc nie znajdą zastosowania jej postanowienia odnośnie zwolnień ZUS, dopłat do wynagrodzeń, pożyczek. 

Kluby sportowe, które mają zakaz prowadzenia treningów zgodnie z zarządzeniami Ministerstwa nie uzyskają żadnej pomocy ze strony Państwa.  

Niektóre kluby zwalniają trenerów. My liczymy na państwa małą pomoc w utrzymaniu się. 

Do zobaczenia najprawdopodobniej 1.06.2020 r. – wszyscy w komplecie.  

Dziękuję ! Dziękują trenerzy, prezes klubu ! 

Z poważaniem Grażyna Biernat