Organizacja nowego roku dla grup naborowych

Drodzy rodzice z UKS „Błękitna”!
 
Ze względu na politykę przetwarzania danych stosowaną w UKS „Błękitna” nie możemy ogłosić na stronie www.blekitna.info nazwisk i imion dzieci przynależnych do grup gimnastycznych w nowym roku szkolnym 2018/2019. Takie listy są sporządzone i dostępne w biurze Klubu dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 
BARDZO WAŻNE: Serdecznie prosimy wszystkich rodziców o potwierdzenie uczęszczania dziecka w nowym roku szkolnym.
Można potwierdzić osobiście, mailowo, sms lub telefonicznie 501184769.
 
Na początku roku szkolnego wszyscy rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w związku z RODO. Oświadczenie będzie dostępne w klubie. Dopiero po podpisaniu dane dziecka będą mogło być wprowadzone do dziennika zajęć.
 
Przewidziane grupy na rok 2018/19:
1. Grupa dzieci urodzonych w roku 2013 /14
2. Grupa dzieci urodzonych w roku 2012
3. Grupa dzieci urodzonych w roku 2011
4. Grupa dzieci urodzonych w roku 2009/2010
5. Grupa dzieci urodzonych w roku 2008 i starsze.
 
Nazwiska pań trenerek prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach udostępnione będą w Klubie.
 
Nabór do grup nowych będzie udostępniony 31 sierpnia po potwierdzeniu w/w grup.
 
Na początku roku szkolnego wszyscy rodzice zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w związku z RODO. Oświadczenie będzie dostępne w klubie. Dopiero po podpisaniu dane dziecka będą mogło być wprowadzone do dziennika zajęć.
 
Grażyna Biernat – prezes Klubu.