OBÓZ w dobie COVID-19


Drodzy rodzice!
Tak jak Was – mnie również nurtuje zapytanie czy odbędzie się obóz w Mrzeżynie. Ponieważ do końca nie wiadomo, pozwoliłam sobie napisać grzeczne pismo do Ministerstwa Sportu. Otrzymałam zdawkową odpowiedź, właściwie nie na temat o który prosiłam.


Konsultowałam się również z MCS i tak jak ja jesteśmy dobrej myśli. Pandemia i koronawirus nie będzie trwał wiecznie.
Jeżeli obóz się odbędzie będziecie państwo musieli napisać zgodę na wyjazd dziecka i będę potrzebowała waszego maila, aby przysłać skan karty obozowej do wypełnienia. Wszystkich tych niezbędnych formalności dokonamy w czerwcu czekając na rozwój. Mam nadzieję dobrych wiadomości.  

 

„[…]Uprzejmie informujemy, że ograniczenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną wynikają m.in. z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697). […]” 

 

„[…]Niezależnie od tego, władze państwowe zapowiedziały wprowadzanie sukcesywnych zmian w ograniczeniach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną – przedstawiono harmonogram. […]” 

 

„[…] Przystępujemy do stopniowego „odgmrożenia” poszczególnych rodzajów aktywności. […]” 

 

„[…]Kolejne etapy zdejmowania obostrzeń są w całości uzależnione od stanu epidemiologicznego i będą sukcesywnie ogłaszane przez KPRM, w którego kompetencjach pozostaje ww. proces decyzyjny. […]”  

 

 

 

Z poważaniem Grażyna Biernat