Mikołajki 2019

„Mikołajki 2019 w Błękitnej”
W DNIU 21.12.2019R/sobota/ HALA SPORTOWA SP 55

 

Godzina 10.00 – pokaz grupy 4-5 lat 2x w tygodniu
Pokaz grupy 4-5- lat 1x w tygodniu
Pokaz grupy 6-7 lat
Pokaz grupy wyczynowej  

 

Godzina 10.20 Pokaz grupy pani Jankowskiej i Grzeczyńskiej
Pokaz grupy wyczynowej
Upominki Mikołajkowe dla w/w grup występujących  

 

Godzina 11.00 Zawody najmłodszych zawodniczek rocznik 2013 i 2012 układ taneczny
Pokaz grupy wyczynowej  

 

Godzina 11.40 Zawody zawodniczek 2011 ze skakanką  

 

Godzina 12.00 Zawody zawodniczek 2010 z obręczą
Pokazy grupy wyczynowej.


Godzina 12.40 nagradzanie zawodniczek startujących
Pokazy grup wyczynowych

 

Godzina13.00 cd zawodów
-zawodniczki r 2010 i młodsze /grupa p. Rawickiej i Tkaczuk/
-zawodniczki r 2009 i 2008
-zawodniczki r 2007 i starsze
Pokazy grup rekreacyjnych pani Grzeczyńskiej

   

14.30 zakończenie zawodów. Nagradzanie zawodniczek. Wręczenie upominków mikołajkowych.