Majówka i czerwcówka

Drodzy rodzice!

1, 2 i 3 maja – WOLNE od zajęć z gimnastyki.

8 czerwca jest dniem świątecznym i NIE MA w tym dniu zajęć.

9 czerwca – zajęcia ODBYWAJĄ SIĘ zgodnie z planem.