Licencje na 2018 r. – informacje organizacyjne

Opłata licencyjna na rok 2018 wynosi 50,00 zł wg uchwały PZG.
 
Prosimy o przyniesienie licencji celem przedłużenia i dokonanie wpłaty za aktualny znaczek w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2018 r.
 
Zawodniczki, które nie posiadają jeszcze licencji obowiązuje ten sam termin (dotyczy tylko dzieci z grup wyczynowych).