Kontakt

 Adres:

Uczniowski Klub Sportowy Błękitna
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

+48 91 818 64 85 – Grażyna Biernat kom.
+48 501 184 769 – Grażyna Biernat
+48 91 482 00 78 – sekretariat szkoły

uksblekitna@op.pl

Konto Bankowe:

Bank Pekao S.A. konto nr: 84 1240 1864 1111 0000 2206 1472

 

Regulamin U.K.S. „Błękitna”

Prezes Klubu: Grażyna Biernat

Trenerzy: Magdalena Kulbacka, Olga Kawickaja – Górecka, Katarzyna Tkaczuk, Kinga Antropik, Aleksandra Rawicka, Aleksandra Kliszewicz

Choreograf: Barbara Włodarska- Hanl

 

 1. UKS „Błękitna” jest Klubem Sportowym zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Szczecina.
 2. UKS „Błękitna” jest Klubem zrzeszonym w Polskim Związku Gimnastycznym.
 3. Zawodniczki startują we wszystkich zawodach objętych kalendarzem imprez PZG wg regulaminu w swoich kategoriach wiekowych oraz wybranych turniejach.
 4. Wszystkie treningi prowadzone są w Z.S.O. Nr 3 na obiektach sportowych szkoły.
 5. Maty treningowe na wszystkich salach gimnastycznych są własnością Klubu.
 6. Kwalifikacji do danej grupy dokonują trenerki Klubu wraz z Prezesem Klubu.
 7. Odpłatność za zajęcia gimnastyki uiszczamy do 10 każdego miesiąca – gotówką w klubie.
 8. Przy zapisie dziecka do Klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa na rzecz Klubu w wysokości 50 zł.
 9. Opłata za zajęcia, które przepadają z powodów leżących po stronie zawodniczki nie podlega zwrotowi.
 10. Zajęcia, które przepadają z powodów leżących po stronie Klubu są odpracowywane.
 11. Dzieci osób które rezygnują z zajęć z przyczyn niezależnych od klubu winny napisać stosowne pismo dotyczące rezygnacji i uiszczeniu opłaty za rozpoczęty nowy miesiąc.
 12. Każda zawodniczka w grupie wyczynowej jest zobowiązana do posiadania aktualnych badań lekarskich z przychodni sportowej dopuszczających do treningów w książeczce zawodnika wydanej przez PZG.
 13. Każda zawodniczka nowoprzyjęta do grupy naborowej jest zobowiązana do posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do treningów i aktualną polisę ubezpieczeniową NNW.
 14. W przypadku ograniczeń medycznych do uczestnictwa w treningach rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o tym fakcie trenerkę prowadzącą zawodniczkę oraz prezes Klubu.
 15. Trenerzy odpowiedzialni są tylko za pobyt dziecka na salach sportowych na czas trwania treningu. Przed i po treningu za dziecko odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. Trenerzy nie są odpowiedzialni za wychodzenie dziecka do toalety w czasie treningów.
 16. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na sali sportowej w czasie prowadzonych zajęć.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego szkoły.
 18. Wszyscy rodzice zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych /Rodo/

  

Odpłatność za zajęcia gimnastyki artystycznej w 2019 roku wg uzgodnienia i zatwierdzenia zarządu Klubu.

     

Opłata jest stała za 10 miesięcy/od września do czerwca/ i skalkulowana na 8 treningów miesięcznie /nie dotyczy grup  wyczynowych/.