Kontakt

 Adres:

Uczniowski Klub Sportowy Błękitna
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
tel. +48 91 482 00 78 – sekretariat szkoły
+48 91 818 64 85 – Grażyna Biernat kom.
+48 501 184 769 – Grażyna Biernat
uksblekitna@op.pl

Konto Bankowe:

Bank Pekao S.A. konto nr: 84 1240 1864 1111 0000 2206 1472

 

Regulamin U.K.S. „Błękitna”

Prezes Klubu: Grażyna Biernat

Trenerzy: Agnieszka Górska, Magdalena Kulbacka, Gabriela Kaczmarek, Katarzyna Tkaczuk, Olga Kawickaja – Górecka, Kinga Zygmunt, Aleksandra Rawicka

Choreograf: Barbara Włodarska- Hanl

 

 1. UKS „ Błękitna” jest Klubem Sportowym zarejestrowanym w Urzędzie Miasta.
 2. UKS „ Błękitna” jest Klubem zrzeszonym w Polskim Związku Gimnastycznym.
 3. Zawodniczki startują we wszystkich zawodach objętych kalendarzem imprez PZG wg regulaminu w swoich kategoriach wiekowych oraz wybranych turniejach.
 4. Wszystkie treningi prowadzone są w Z.S.O. Nr 3 na obiektach sportowych szkoły.
 5. Maty treningowe na wszystkich salach są własnością Klubu zakupioną ze składek klubowych oraz dotacji Urzędu Miasta Szczecin.
 6. Każda zawodniczka winna mieć aktualne badania lekarskie z przychodni sportowej w książeczce zawodnika wydanej przez Polski Związek Gimnastyczny (dotyczy grup wyczynowych).
 7. Każda zawodniczka nowoprzyjęta do grupy naborowej jest zobowiązana posiadać aktualne badania lekarskie i aktualną polisę ubezpieczeniową NNW.
 8. Trenerzy odpowiedzialni są tylko za pobyt dziecka na salach sportowych w czasie trwania treningu. Przed i po treningu za dziecko odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. Trenerzy nie są odpowiedzialni za wychodzenie dziecka do toalety.
 9. Przy zmianie barw klubowych zawodniczek posiadających licencję zawodnika obowiązuje regulamin PZG (dostępny na stronie internetowej PZG).
 10. Rodzice nie przebywają na sali sportowej w czasie prowadzonych zajęć.
 11. Odpłatność za zajęcia gimnastyki uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto klubu lub gotówką w Klubie.
 12. Jednorazowo opłata wpisowa na rzecz Klubu wynosi 50,00 zł i wnoszona jest przy zapisie dziecka do Klubu.
 13. Zajęcia, które przepadają z winy Klubu są odpracowywane.
 14. Opłata za zajęcia, które przepadają z winy zawodniczki nie podlega zwrotowi.
 15. Opłata jest stała za 10 miesięcy (od września do czerwca) i skalkulowana na 8 treningów miesięcznie (nie dotyczy grup wyczynowych).
 16. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka bez podpisu na stronie internetowej blekitna.info oraz na profilu UKS Błękitna na portalu Facebook.